دبیرخانه دولت، دانشگاه، جامعه 


مهناز عبدالهي پور

سمت: رئيس دبيرخانه

جيميل: nmabdolahi@gmail.com

تلفن: 26458030


در اجراي مأموريت‌هاي اين دبيرخانه دو اتاق قكر با ساختار زير تشكيل شده‌اند:شورای مجمع عالي رؤساي دانشگاه‌هاي كشور

رئيس مجمع:

مقام عالي وزارت كشور(آقاي دكتر رحماني فضلي)

قائم مقام رئیس و دبير مجمع:

رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور(آقاي دكتر اصغر افتخاري)

اعضاء :

رؤساي دانشگاه‌هاي جامع كشورشوراي علمي راهبري دبیرخانه

رئيس شورا :

رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور (دكتر اصغر افتخاري)

قائم مقام رئیس و دبير شورا :

معاونت طرح و برنامه مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور( دكتر مصطفي اسماعيلي)


اعضای شورا :
نمایندگان تام الاختیار دانشگاه های طرف تفاهم نامه با وزارت کشور

                                                                                    


                                                معرفی دبیرخانه

«معاونت طرح و برنامه مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور»  به منظور تحقق اهداف ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور و به دستور رئیس محترم مركز، با رويكردي نظاممند و سيستمي به تاسيس « دبيرخانه دولت، دانشگاه و جامعه» مبادرت ورزيده است.

  اهداف:

در سطح كلان هدف از ايجاد اين دبيرخانه اين است كه با ايجاد تعاملي دو سويه با دانشگاه‌ها به شناسايي ، تقويت و بهره برداري از توان بالفعل دانشگاه‌ها بپردازد؛ به گونه اي كه بهره برداري از اين ظرفيت ها به گسترش فعاليت هاي علمي_پژوهشي دانشگاه ها و وزارت و تقويت توان اجرايي و علمي وزارت كشور در كليه حوزه ها اعم از ستاد وصف بينجامد. دبيرخانه جامعه ودانشگاه به نمايندگي ازمركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور به مثابه نهادي فعال در ايجاد هماهنگي و ارتباط مؤثر دانشگاه ها با دولت و با برد اهداف مديريت سياست داخلي برنامه هاي عملياتي مرتبطي را آغاز كرده است كه تاكنون تا حد قابل توجهي رضايتبخش بوده است.

در اين مسير، با توكل به خداوند متعال ، از تمامي نخبگان متعهد و متخصص و نهادهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به همكاري مي نمايد.