كارگروه مدیریت سياست داخلي

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي مدير گروه

 

 

 

                          دکتر نبی الله رشنو             

 

 

سمت سازماني

 

 

 

استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه مطالعات ژئوپلیتیک و مسائل سیاست داخلی و خارجی

 رزومهمولف  تعداد شش عنوان کتاب با رویکرد ژئوپلیتیک و مسائل سیاست داخلی و خارجی

که عموما منبع دانشگاهی می باشند. تالیف مقالات متعدد علمی و پژوهشی

دارای مقالات گوناگون و برگزیده در همایشهای ملی و بین المللی

کارشناس و تحلیلگر مسائل و تحولات بین المللی در صدا و سیما

         مسئولیتهای متعدد علمی،آموزشی،اجرایی و رسانه ای

 

 

 

 

 

اولويت‌هاي پژوهشي

 

تحلیل و تبیین سیاستگذاریها با رویکرد ژئوپلیتیک در برنامه های توسعه ملی

بررسی و ارائه گزارشهای میدانی از اجرای طرحهای توسعه ای در زمینه های استراتژی اقتصادمقاومتی در استانهای پایلوت

ارائه دیدگاههای علمی در حوزه های مدیریت سیاست داخلی

مطالعه و بررسی مسائل مرزی و منطقه ای و تاثیرات آن بر روابط با همسایگان

     تلاش بر ارائه یک چشم انداز جامع از اهم ملاحظات موثر ژئوپلیتیک در ابعاد سیاسی ، اقتصادی   امنیتی ومحیطی با هدف ترسیم  و دستیابی به یک الگوی پایدار در اداره امور داخلی و خارجی کشور

 

 

 

اهم فعاليت‌هاي انجام شده

 

بررسی و تحلیل ملاحظات ژئوپلیتیک در لایحه برنامه ششم توسعه ملی

اجرای طرح ،الزامات هیدروپلیتیک در مرز شرقی کشور با تاکید بر رودخانه مرزی هریرود

      ارائه پیشنهادات و راهکارها در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در سه استان پایلوت،  لرستان،کرمان و   آذربایجان شرقی

 

 

 

 

مهمترين دستاوردها

تلاش بر هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان نخبگان و متخصصین دانشگاهی با مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در جهت انجام و تامین نیازهای علمی و پژوهشی مربوطه وزارتخانه با رویکر ژئوپلیتیک

 

 

 

 

 

اعضای گروه

 

 

دکتر محمد رضا حافظ نیا،استاد دانشگاه تربیت مدرس


دکتر ابراهیم رومینا،استاد دانشگاه تربیت مدرس


دکترهادی اعظمی،استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکترعزت الله عزتی،استاد دانشگاه آزاد اسلامی

دکترنبی الله رشنو،استاد دانشگاه آزاد اسلامی

دکترعباس احمدی،استاد دانشگاه تهران        

دکترمراد کاویانی راد،استاد دانشگاه خوارزمی

دکترعطائ عبدی،استاد دانشگاه خوارزمی        

دکترمحمود واثق،استاد دانشگاه تهران            

     دکتر حجت الله شاکری از دانشگاه خوارزمی