اولويت هاي پژوهشي و آموزشي سال 1395

مقدمه


«مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور» در راستای انجام وظایف راهبردی خود برای پشتیبانی علمی از سیاست‌های عملی و تقویت فرآیند تصمیم‌گیری؛ در چارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف کاربردی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ محورهای اصلی فعالیت‌های خود را در سال 1395 به شرح زیر اعلام، و از تمامی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و شخصیت‌های حقوقی فعال در این زمینه، دعوت به همکاری می‌نماید.


ملاحظات مهم

- هدف اصلی از مطالعات، تلاش برای ارایه نظرات کاربردی بر مبنای تحلیل‌های علمی است. لذا طرح‌های پیشنهادی با رویکرد کاربردی (و نه صرفاً نظریه ‌پردازی)، ارایه گردد.

- مخاطب اصلی نتایج پژوهش‌ها، مدیران ارشد و کارشناسان اجرایی هستند؛ لذا لازم از حیث موضوعی و سازماندهی برحوزه کاربست نتایج تأکید گردد.

- حوزه اصلی فعالیت وزارت کشور، «مدیریت سیاست داخلی» می‌باشد. لذا موضوعات پیشنهادی لازم است در ذیل محورهای زیر و متناسب با «مدیریت سیاست داخلی» ارایه گردد.

- رویکرد اسلامی و ایرانی لازم است در انتخاب موضوع و ارایه محتوا حاکم باشد.

- تحلیل‌ها در چارچوب گفتمان اسلامی ایرانی ارایه گردد و دارای ماهیتی بومی باشد تا قابلیت استفاده توسط مجریان را داشته باشد.

 


الف. اقتصاد مقاومتی

تحلیل لوازم و مقتضیات راهبردی اقتصاد مقاومتی برای حوزه‌های مختلف فعالیت وزارت کشور (شامل: امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و غیره)

توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای و اقتصاد مقاومتی

راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت سیاست داخلی

اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اخلاقی، مالی، اداری

تجزیه و تحلیل تجارب سایر کشورها در حوزه اقتصاد مقاومتی با هدف بهره‌مندی از این تجارب برای ایران

شاخص‌های ارتقای اقتصاد مقاومتی و راهکارهای بهبود آ‌ن‌ها در کشور

آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد درون زا: الزامات و سیاست‌ها

کار و کارآفرینی در الگوی اقتصاد مقاومتی

شفافیت اطلاعات و اقتصاد مقاومتی

الزامات آموزشی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی در کشور

 


ب. مسایل مدیریت سیاست داخلی

رقابت‌پذیر نمودن استان‌ها: الگوها، تجارب، راهبردها

خوداتکایی اقتصادی استان‌ها: الگوها، تجارب، راهبردها

نظام انتخاباتی کشور: نقد و راهکار

نظام تقسیمات کشوری: نقد و راهکار

تحولات قومی در کشور: مسایل، ابعاد، راهکارها

 


د.برآوردهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از کشور در سال جاری و چشم‌انداز آتی

تغییرات در حوزه ارزش‌ها و نگرش‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سیاست داخلی

تحولات در حوزه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی و تأثیر آن بر مدیریت سیاست داخلی

جایگاه خانواده و موضوع زنان

اخلاق شهروندی و مدیریت سیاست داخلی

مناسبات فضای مجازی با مدیریت سیاست داخلی

مناسبات سیاست داخلی با سیاست خارجی

راهکارهای ارتقای بهره‌وری در حوزه مدیریت منابع سیاست داخلی

تحلیل رابطه سیاست داخلی با انواع مختلف دیپلماسی‌ها (دیپلماسی انرژی، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی علمی و غیره)

کانون‌های مهم بحرانی در عرصه سیاست داخلی و نحوه مدیریت آ‌ن‌ها

 

 

 


   دانلود : اولويت_هاي_پژوهشي_مهر_95.docx           حجم فایل 14 KB