گروه: مطالعات راهبردي امور سياسي و انتخابات
نام ونام خانوادگيمدير گروه : محمد تقي دلفروز


سمت سازماني


رئيس گروه مطالعات راهبردي امور سياسي و انتخاباترزومه

دكتري جامعه شناسي سياسي از دانشگاه تهران

مولف كتاب " دولت و توسعه اقتصادي : اقتصادي سياسي توسعه در ايران و دولت هاي توسعه گرا "

تاليف مشترك كتاب "سناريوهاي همگرايي يا واگرايي در فدراسيون روسيه "

ترجمه بيش از 10 عنوان كتاب ، از جمله جامعه شناسي سياسي معاصر ، دايره المعارف بين المللي انتخابات ، دموكراسي و جامعه مدني ، مقدمه اي بر جنبه هاي اجتماعي ،‌شهروندي ،‌مطالعاتي نظري ، تاريخي و تطبيقي در باب انقلاب هااولويت هاي پژوهشي
پروژه هاي تقسيمات كشوري
الف : پروژه ها
1- الگوي مديريت بهينه تغيير و تحول در سطوح و واحدهاي تقسيمات كشوري
2- مجموعه قوانين و اطلس تقسيمات كشور
3- تهيه و تدوين فرهنگ اعلام تقسيمات كشوري

ب : گزارش هاي راهبردي
1- آسيب شناسي فرمانداري هاي ويژه و ارائه راهبرد
2- الگوي مطلوب مديريت سياسي فضاي درون كلان شهرها (مطالعه موردي شهر تهران)اهم فعاليت ها

الف : طرح هاي اتمام يافته
1- تامين امنيت تجمعات قانوني با تاكيد بر وظايف و اختيارات وزارت كشور و روابط آن با ديگر نهادها؛ آسيب ها و راهكارها
2- تجزيه و تحليل الگوي عدم تمركز اقتصادي و مالي در نظام هاي مختلف و امكان سنجي بكارگيري اين الگوها در ايران
3- بررسي مصاديق تخلفات مالي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و راهكارهاي مقابله
4- بررسي كاركرد كميسيون ملي انتخابات در كشورهاي دنيا و ارزيابي كارايي آن در ايران
5- بررسي مقايسه اي تخلفات انتخاباتي و مجازاتهاي پيش بيني شده در كشورهاي منتخب با ايران
6- بررسي راهكارهاي تقويت نظارت مطلوب بر عملكرد احزاب و تشكل هاي سياسي
7- بررسي زمينه هاي همكاري استان هاي مرزي با كشورهاي همسايه و هدف
ب : طرح هاي در دست اجرا :
1- بررسي حقوقي تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي ( بايد ها و نبايدها )
2- بررسي نقش و كاركرد رسانه ها در ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي
3- جايگاه و صلاحيت و عملكرد حقوقي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان (با تاكيد بر قانون برنامه ششم)
4- الگوي مديريت سياسي در شهرهاي جديد ؛ با تاكيد بر راهبردهاي خلاءهاي قانوني - اجرايي موجود
5- بررسي رابطه ورزش و هويت قومي در ايران ؛ چالش ها و فرصت ها : مطالعه موردي تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز و تيم واليبال شهرداري اروميه
6- بررسي مصاديق تخلفات مالي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و راهكارهاي مقابله
7-تحليل محتواي نشريات استان هاي آذربايجان شرقي و غربي از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي
8- تحليل محتواي برنامه هاي صدا و سيماي مراكز استاني از منظر تقويت يا تضعيف مولفه هاي هويت ملي
9- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان آذربايجان شرقي در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي
10- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان خوزستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي
11- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان سيستان و بلوچستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي
12- سنجش و تحليل نگرش شهروندان استان كردستان در خصوص مولفه هاي هويتي و سياسي
پ- گزارش هاي پژوهشي :
1- نگاهي به وضعيت نامزدي انتخابات در برخي كشورهاي جهان :شرايط عمومي و اختصاصي
2-پيشنهاداتي براي منطقي نمودن تعداد داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در پرتو تجربيات ديگر كشورها
3- آسيب شناسي نظام تحزب در ايران
4- رسانه ها و انتخابات
5- قواعد رفتاري احزاب سياسي در انتخابات ( هند و افريقاي جنوبي)
6- مجموعه قواعد رفتاري حاكم بر رسانه ها و مسئولان در انتخابات افغانستان
7- قوميت گرايي و ورزش ؛ تحليلي بر كنش هاي قومي در ميان هواداران تيم تراكتورسازي تبريز
8- راه هاي مقابله با فساد در تامين منابع مالي احزاب
9- تبيين گفتمان انتخاباتي رسانه هاي منتقد دولتي در انتخابات 7 اسفند 94
10- تبيين شاخص هاي رويكرد انتقادي به دولت در رسانه هاي اصولگرايي (از انتخابات 7 اسفند 94 تا پايان ارديبهشت ماه 95)


مهمترين دستاورد ها
الف : كتب منتشر شده :
1- دايره المعارف بين المللي انتخابات
ب : كتب در دست انتشار :
1- كتاب راهنماي پول در سياست : راهنماي افزايش شفافيت در دموكراسي هاي نوظهور
2- بررسي راه هاي ايجاد و مقابله با فساد توسط احزاب سياسي
3- بررسي جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك و دموكراسي الكترونيكي
4- مهندسي انتخابات
5- رسانه ها و انتخابات
پ- پايان نامه هاي حمايت شده :
1- بررسي تغييرات نگرش نسل سوم در مورد مقبوليت نظام سياسي ، پنداشت اثربخشي ، اعتماد سياسي و گروه هاي مرجع در دهه هشتاد
2- تبيين سناريوهاي آينده جريان هاي سياسي در ايران 1404
3- تبيين دلايل شكل گيري گروه هاي تروريستي قومي و راهبردهاي ريشه اي حل تعارضات (مطالعه موردي سيستان و بلوچستان 1381 تا 1392)
4-نسبت سنجي وظايف سياسي و اداري وزارت كشور با مولفه هاي حكمراني خوبارسال ايميل به مدير گروه : *