كارگروه مدیریت و ترویج مطالعات راهبردی

 

 

 

 

 


اولويت‌هاي پژوهشي

 

 

بر اساس نقشه راه مدیریت سیاست داخلی. ایجاد "تمدن اسلامی"، آرمان و چشم انداز نظام جمهوری اسلامی است. هدفی والا که جهت‌گیری تمام اهداف و فعالیت های کشور را تعیین می کند. برای دستیابی به این چشم انداز، عناصر و لوازم متعددی ضروری است و حوزه های مختلف مرتبط با اداره جامعه اسلامی در این امر دخیل اند. حوزه هایی از قبیل سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و...


 

 

 

اهم فعاليت‌هاي انجام شده

 

 

برنامه ‌های تولید محتوا

برنامه ‌های گفتمان‌سازی

       برنامه ‌های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترين دستاوردها

نشریه خبری ارتباط

تولید گزارش‌های راهبردی

دریافت بیش از 100 عنوان مقاله و ارزیابی آن

اقدام در خصوص تهیه تاریخچه مرکز

کتابچه آشنایی مدیران وزارت کشور بامفاهیم مدیریت سیاست داخلی                

تدوین سند مدیریت سیاست داخلی

جمع آوری تجربه‌های وزارت کشور بعدازانقلاب تاکنون

راه اندازی سامانه پژوهشی ومدیریت دانش

برنامه‌ریزی و تدوین بسته‌ های الکترونیک و مکتوب دوره‌های آموزشی مصوب وزارت کشور

 برنامه‌ریزی نشریه مدیریت سیاسی

طراحی رشته مدیریت سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد

راه‌اندازی بانک اطلاعاتی نخبگان و متخصصین در حوزه مدیریت سیاسی

انجام نظرسنجی در حوزه رفتار رأی‌دهی در برخی استان‌های کشور

طراحی نقشه راه مدیریت سیاست داخلی

ترجمه کتب مطرح در حوزه سیاست داخلی

تدوین کتب مجموعه مقالات در حوزه مدیریت سیاسی

برنامه‌ریزی نشست‌های تخصصی و مناظره‌های علمی در حوزه سیاست داخلی

ارتباط گیری با معاونت پژوهشی دانشگاه‌های مطرح جهت تولید آثار در حوزه مدیریت سیاسی

     مأخذشناسی و طراحی کتابنامه آثار انگلیسی، عربی و فارسی موجود  در   حوزه مدیریت سیاست داخلی

 

 

 

 

 

اعضای گروه

 

 

محمد مهدی خدادادی

محسن عابدینی

مجتبی غفوری

مسلم گلستان

رحیم نوروزی

مهدی انتظاری

    حسن شهسواری