كار ويژه شورا

  طرح وبرنامه ريزي واجراي اقدام هاي پژوهش وآموزش در حوزه مديريت سياست داخلي

ایجاد "تمدن اسلامی"، آرمان و چشم انداز نظام جمهوری اسلامی است. هدفی والا که جهت‌گیری تمام اهداف و فعالیت های کشور را تعیین می کند. برای دستیابی به این چشم انداز، عناصر و لوازم متعددی ضروری است و حوزه های مختلف مرتبط با اداره جامعه اسلامی در این امر دخیل اند. حوزه هایی از قبیل سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و...

 

«آرمان نظام جمهوری اسلامی را میشود در جمله‌ی كوتاهِ "ایجاد تمدّن اسلامی" خلاصه كرد.»(14/6/1392)

 

بدون شک یکی از مهمترین حوزه های تمدن ساز، حوزه‌ی "سیاست" و موضوع "حکومت" و "حاکمیت" است. این مهم بر دو رکن استوار است که عبارتند از تولید دانش مرتبط با حوزه حکومت داری و تربیت افراد توانمند برای بر عهده گرفتن مناصب مدیریتی در حاکمیت.

 

«برای ایجاد یک تمدن اسلامی دو عنصر اساسی لازم است: یکی تولید فکر و دیگری پرورش انسان.» (14/7/1379)

 

"تولید فکر" در واقع مبنای عملکرد و تصمیم گیری در حوزه عمل است. هر نظام و حکومتی مبتنی بر خاستگاه اندیشه ای خود در تعامل با موضوع حکومت داری درگیر مسائل و چالشها گوناگونی است و در صورت عملکرد نامناسب، این مسائل رنگ و بوی بحرانی به خود گرفته و ثبات آن نظام را به چالش می کشد.

 

"بايدبتوانيم مسلح به علم شويم تاتهديد رقيب  يادشمن،نتواندآنطوري که تاکنون کارآمدبوده است،کارآمدباشد. اين يک هدف راهبردی بسياربلند مدّت وبسيارمهم وحياتي است." (1385/06/25)

 

از سوی دیگر "پرورش نیرو"، تربیت مدیرانی است که مبتنی بر یک نظام فکری صحیح، بتوانند در ساختار و مناصب حاکمیتی نقش موثری را در جهت تحقق اهداف عالیه آن ایفا نموده و کارآمدی نظام را به منصه ظهور در آورند. این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که از یک سو مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و از سوی دیگر به طور مستمر در معرض تهدیدات و خدعه های دشمنان است اهمیتی دو چندان می یابد. در واقع دراین نبردچندبعدی انقلاب اسلامی، تربیت چنین مدیرانی راهبردی کلیدی برای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت خواهد بود.

در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان به مسائل حول موضوع "حکومت"، تحت عناوین مختلف از جمله "مدیریت سیاسی"، " سیاستگذاری عمومی" و "حکمرانی خوب"... می پردازند.

 در حال حاضر بالغ بر 30 دانشکده و 50 مرکز تحقیقات در جهان از جمله دانشگاه هارواد، جورجواشنگتن، ریجنت (مدرسه دولتی رابرتسون)، موسسه روابط بین الملل دولتی مسکو، بنیاد سوروس و... دارای رشته یا بخش پژوهشی و آموزشی مرتبط با این موضوع هستند.

 

"دشمن را بايد شناخت، ابزارهاى دشمن را بايد شناخت، حيله‌هاى دشمن را بايد شناخت". (بیانات 24/7/1391)

 

                                       اعضاي كارگروه شوراي مديريت سياسي داخلياصغر افتخاري (رئيس شوراي حكمت)

داراي مدرك دكتراي علوم سياسي(گرايش جامعه شناسي سياسي)ازدانشگاه امام صادق عليه السلام.حوزه پژوهشي تخصصي ايشان امنيت پژوهي و انديشه اسلامي بوده و تاكنون بيش از 60 عنوان كتاب و يكصد عنوان مقاله به قلم ايشان درقالب تأليف و ترجمه منتشر گرديده است. دكتر افتخاري سردبير فصلنامه علمي و پژوهشي دانش سياسي و همچنين سردبير فصلنامه علمي و پژوهشي قدرت نرم است.ايشان از اسفندماه 1393 رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور را عهده‌دارمي‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيد سعيد جلالي

داراي مدرك دكترا از دانشگاه دولتي ايروان در رشته تاريخ معاصر ايران، كارشناسي ارشد از دانشگاه تربيت مدرس تهران و مدرك كارشناسي از دانشگاه تهران. دکتر جلالی داراي 8 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمي، 4 عنوان مقاله منتشر شده در همايش‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي و 3 عنوان تأليف:ارامنه و انقلاب مشروطه ايران، اقتصاد سياسي به زبان ساده(مشاور علمي) و سوسيال دموكرات‌هاي ارمني در ايران(زبان ارمني) بوده و در حال حاضر معاونت پژوهشي مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشوررا عهده‌دار مي‌باشند.


 

 

 


ناصر شهركي

داراي دكتراي مديريت سياست گذاري بازرگاني از تهران مركز ،دكتراي مديريت  استراتژيك از دانشگاه خوارزمي ،‌كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش امور بين الملل  از دانشگاه تهران  و كارشناسي مديريت بازرگاني  از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز با بيش از 25 سال سابقه كار در وزارت كشور ، عضو شوراي راهبري تدوين سند راهبردي وزارت كشور ( تصميم ) ، رئيس كميته تلفيق (علمي ) شوراي تصميم  و در حال حاضر معاونت اجرايي مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور را عهده دار مي باشند.

 

 

 


مصطفي اسماعيلي

معاون طرح و برنامه ومشاور رییس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور 93 تا کنون.

رییس کمیته‌های دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی.

رییس دفتر امور کرسی‌های علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی.

رییس دبیرخانه مطالعات بیداری اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).