شوراي مديران مركزمطالعات راهبردي وآموزش


دكتر اصغر افتخاري

داراي مدرك دكتراي علوم سياسي(گرايش جامعه شناسي سياسي) از دانشگاه امام صادق عليه السلام.حوزه پژوهشي تخصصي ايشان امنيت پژوهي و انديشه اسلامي بوده و تاكنون بيش از 60 عنوان كتاب و يكصد عنوان مقاله به قلم ايشان درقالب تأليف و ترجمه منتشر گرديده است. دكتر افتخاري سردبير فصلنامه علمي و پژوهشي دانش سياسي و همچنين سردبير فصلنامه علمي و پژوهشي قدرت نرم است. ايشان از اسفندماه 1393 رياست مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور را عهده‌دار مي‌باشند.

 

 

دكتر ناصر شهركي

داراي دكتراي مديريت بازرگاني-  سياست گذاري بازرگاني از تهران مركز ،دكتراي مديريت  استراتژيك  از دانشگاه خوارزمي ،‌كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش امور بين الملل  از دانشگاه تهران  و كارشناسي مديريت بازرگاني  از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز با بيش از25 سال سابقه كار در وزارت كشور ، عضو شوراي راهبري تدوين سند راهبردي وزارت كشور ( تصميم ) ، رئيس كميته تلفيق (علمي ) شوراي تصميم  و در حال حاضر معاون مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور را عهده دار مي باشند.

 

 

دكتر سيد سعيد جلالي

داراي مدرك دكترا از دانشگاه دولتي ايروان در رشته تاريخ معاصر ايران، كارشناسي ارشد از دانشگاه تربيت مدرس تهران و مدرك كارشناسي از دانشگاه تهران. دکتر جلالی داراي 8 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمي، 4 عنوان مقاله منتشر شده در همايش‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي و 3 عنوان تأليف: ارامنه و انقلاب مشروطه ايران، اقتصاد سياسي به زبان ساده(مشاور علمي) و سوسيال دموكرات‌هاي ارمني در ايران (زبان ارمني) بوده و در حال حاضر معاونت پژوهشي مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور را عهده‌دار مي‌باشند.

 

 

 

آقاي ابوالقاسم رهگذر

معاونت آموزشي مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور                                  

 

 


دكتر مصطفي اسماعيلي

معاون طرح و برنامه ومشاور رییس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور 93 تا کنون

رییس کمیته‌های دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی

رییس دفتر امور کرسی‌های علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی

رییس دبیرخانه مطالعات بیداری اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)